Servicii Contabile si Financiare
1.Pentru PFA si intreprinderi individuale
- Organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla;
- Intocmirea jurnalelor legale pentru contabilitatea in partida simpla (registrul jurnal de incasari si plati, registrul inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie);
- Calcularea impozitului pe venit si intocmirea declaratiilor obligatorii pentru Administratia Financiara;

2.Pentru societati comerciale si ONG
- Evidenta contabila completa (jurnale, registre, fise cont, situatii furnizori-clienti, balanta contabila lunara);
- Evidenta si calculul amortizarii imobilizarilor, conform normelor legale in vigoare;
- Intocmire si depunere bilanturi;
- Intocmire documentatii pentru accesare credite bancare, BVC, cash-flow;
- Intocmire documentatii pentru leasing;
- Intocmire documentatii pentru inregistrarea in scop de TVA si pentru inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari;
- Calcularea, intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale si fondurilor
  speciale;
- Intocmirea raportarii intrastat, pentru fluxuri intracomunitare;
- Intocmire documente de contabilitate primara (NRCD,bon consum,registru de casa, etc.);
- Delegarea unei persoane la sediul beneficiarului pentru consultanta in privinta intocmirii documentelor de evidenta contabila primara;
- Inventarieri de patrimoniu;
- La cerere va putem ajuta si indruma in organizarea propriului departament financiar-contabil si la intocmirea manualului de proceduri contabile(obligatoriu din punct de vedere legal).
Servicii Personal, Salarizare, Resurse Umane
- Intocmire contracte de munca, acte aditionale legate de acestea;
- Calcul si evidenta salarii, completarea si transmiterea registrului general de   evidenta a salariatilor,intocmirea si transmiterea prin mijloace electronice de   transmitere la distanta a declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor   sociale si impozitului pe venitul din salarii;
- Intocmire adeverinte la solicitarea angajatilor proprii si pentru angajatii clientilor   nostri.
- Intocmire si depunere fise fiscale anuale, sau alte documente care vor inlocui   fisele fiscale, conform prevederilor legale.
Servicii de Consultanta Fiscala
- Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit,
  impozitul pe venit, TVA) si transmiterea prin email,de informari privind modificarile   legislative utile in activitatea Dvs ;
- Calculul taxelor si impozitelor datorate potrivit legii, in functie de specificul
  fiecarei forme de activitate (SA, SRL, asociatii non profit, persoane fizice
  autorizate, intreprinderi individuale);
- Intocmirea si depunerea declaratiei anuale privind profitul realizat;
- Calculul si intocmirea declaratiilor pentru impozitele datorate de
  persoanele fizice care obtin venituri supuse impozitarii, din diverse activitati.
Servicii de Inventariere a Patrimoniului
- Oferim servicii de inventariere a patrimoniului pentru companii si institutii indiferent   de numarul activelor detinute.
- Avem experienta participarii la doua inventarieri anuale consecutive ale activelor   BCR din judetele: Brasov, Sibiu, Prahova, precum si la inventarierea si evaluarea   post-inventariere a bunurilor pentru unele scoli si gradinite;
Alte Servicii
- Intocmirea documentatiei necesare infiintarii societatilor comerciale, sau modificarii   actului constitutiv prin acte aditionale ulterioare;
- Intocmire bilanturi de lichidare pentru societatile comerciale care se dizolva la
  cererea acestora;
- Analize economico-financiare privind rezultatele activitatii societatii,calcul de
  indicatori (lichiditate, solvabilitate, rentabilitate, etc)-la cererea clientului;
- Asistenta contribuabilului pe timpul inspectiei fiscale;